Straforlu Bimsin Yeni Adı Izofark

Bims sektorunde bimsin ısı ve ses yalıtımının daha iyi noktalara taşınması amacıyla iki bims ürün arasına konan strafor ile yenilikci bir ürün olarak piyasaya sunulan izofark, normal bimsden cok daha iyi ısı ve ses yalıtımı yaparak, mantolama ihtiyaclarına tek bir ürün ile cevap vermektedir. Detaylı bilgi icin www.izofark.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Bims Nedir ?

Bims; volkanik kökenli silikat esaslı, camsı ve gözenekli hafif yapı elemanlarıdır. Gözenekli ağırlığı 500 kg/m3 olan bu doğal malzeme yapısındaki boşluklar sayesinde yüksek ısı ve ses izolasyonu özelliklerine sahiptir. Bu özelliği sayesinde kışın dondurucu soğuklardan, yazın kavurucu sıcaklardan yüksek oranlarda izolasyon sağlamaktadır. Yaşanacak mekanları daha sağlıklı bir konuma getirir. Dayanıklı hafif ve uzun ömürlü olması nedeniyle inşaat sektöründe vazgeçilmez yapı malzemelerindendir.

Gelişmiş Dünya ülkelerinde ( Almanya, Fransa, Amerika, İtalya, İsveç, Japonya…) çokça tercih edilen bu ürün, ortamdaki nem oranını dengeleyen doğal bir kabiliyete sahiptir. Özellikle nem, asit, yağ ve benzeri çözeltilere karşı yüksek direnç göstermektedir. Bu özelliklerinden dolayı her gecen yıl kullanım oranı artarak devam etmektedir. İnşaat sektöründe kullanılan diğer duvar elemanlarına oranla ekonomik ve verimli olması sayesinde sektörde %20′lik pazar payına ulaşmıştır. Tüm uygulamalarda mükemmel sonuçlar veren Bims Hafif Yapı Malzemeleri çağımız yapı elemanıdır.

Ürünlerimizdeki “Geçme Sistemi” sayesinde, yapıda oluşabilecek ısı köprüsü ortadan kalkıyor, Bu sistemin faydalarını kısaca özetlemek gerekirse;

  • Nem dengesini koruması,
  • Isı kaybının azaltılması – enerji tasarrufu (Isı köprülerinin, ısı kaybeden yüzey alanına oranı kadar azaltılabilir)
  • Konfor artışı,
  • Duvar düzgünlüğü,
  • İşçilik verimliliğini artırması.
Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

BİMS SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ YERİ

Ülkemiz pomza rezervleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Araştırılmış alanlarda yaklaşık 3 milyar metreküp pomza rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Pomza rezervlerinin İç anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmış olmalarına karşılık, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de pomza rezervlerine rastlanmakta ve üretim faaliyetleri görülmektedir. Dünya pomza rezervleri açısından önemli bir yeri olan Türkiye, 10’a varan renk ve doku kalitesine sahip pomza türleri ile oldukça yüksek pazar şansına sahiptir. Toplam rezervin 1.5 milyar tonu Bitlis-Tatvan, 0,5 milyar tonu ise Nevşehir-Avanos-Ürgüp bölgelerindedir. Türkiye’deki asit karakterli pomzasının hemen hemen bütünü Nevşehir, Kayseri, Ağrı, Van, Kars, Bitlis, Isparta, Burdur ve Muğla illeri sınırları içerisindedir. Bu bölgelerde açık işletme yöntemiyle çıkarılan pomzalar, yurt içi itibariyle büyük oranda briket yapımında kullanılmaktadır. Ülkemizde en çok talep gören pomza, Nevşehir Bölgesinin beyaz renkli pomzasıdır.

Dünya’nın en önemli pomza üreticileri sırasıyla; İtalya, İspanya, Türkiye, Almanya, A.B.D., Yunanistan, İran, Guadalup, Martinlik ve Dominiktir. Görüldüğü gibi Akdeniz Bölgesi dünyanın en önemli pomza üretim bölgesidir. Türkiye’den 30’dan fazla ülkeye pomza ihracatı yapılmaktadır. A.B. ülkeleri ve A.B.D. en önemli paya sahip alıcılardır. Türk pomzasının başlıca alıcı sektörü tekstil endüstrisidir.
Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

BİMS’İN İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ YERİ

Bims’in hem dünyada hem de ülkemizde en çok kullanıldığı alan inşaat sektörüdür. Hafif beton eldesinde agrega olarak kullanılmasıyla:

- Normal betona göre çok daha hafif olmalarından dolayı taşınma, kullanım ve işçilikte önemli tasarruf sağlanır.
- Temele aktarılan yük azalır ve yaklaşık %17 oranında inşaat demiri tasarrufu sağlanır.
- Isı ve ses yalıtkanı olarak normal betondan 4 kat fazla izolasyon kalitesi sağlanır.
- Yangına karşı normal betona göre dayanım sağlanır.
- Küflenmeye ve haşerele karşı direnç sağlar.
- Binalar dondan etkilenmez.
Bütün bu nedenlerden dolayı ülkemizde yapılarda kullanımını arttırmak gerekiyor. Özellikle kış dönemi uzun geçen ve en zengin pomza yataklarına sahip Doğu Anadolu’da daha yaygın kullanılması gerekmektedir. Şu anda bölgede hala yaygın olarak kullanılan nakliye bedeli yüzünden 2,5 kat maliyetle satılmaktadır. Bunun için inşaat yapan kişilerin pomza kullanımının ne denli faydalı olduğunu bilmeleri gerekir. Binaların yapı hafifliği de çok önemlidir. 1992 yılında meydana gelen Erzincan depreminde yıkılan binalarda tespit edilen nedenlerden biri de bina ağırlığı olmuştur. Çok katlı binalarda en çok hasar gören zemin ve 1.nci katlar olmuştur. Bunun da sebebi bu katlara daha fazla yük bindiğindendir. Bu yüzden deprem bölgesinde bulunan ülkemizde mümkün olduğunca hafif yapı yapılmalıdır.
Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

BİMS PAZARI VE TÜRKİYE

Dünya pomza pazarında ihracat ve ithalat politikaları ve fiyatlandırmalar büyük ölçüde gelişmiş ülkeler tarafından yönetilip yönlendirilmektedir. Pek çok Avrupa ülkesi ve A.B.D’nde pomza uzun yıllardan beri inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Bu da pomza sektöründe büyük bir talebin oluşması anlamına gelmektedir. İtalya, Yunanistan ve Almanya bu talebe yıllarca cevap verebilmişler, bunun yanında tekstil pomzası ve endüstriyel pomza pazarını da ellerinde tutmuşlardır. Ancak gerek ihtiyacın artması, gerek söz konusu ülkelerde pomza rezervlerinin tükenmesi veya azalması nedeniyle potansiyel ülkelere de yönelmeler başlamıştır. Başta Türkiye olmak üzere, İzlanda, Yeni Zelanda gibi potansiyel açısından bol ve ucuz pomza kaynakları olan ülkelere baş vurulmuştur.

Ülkemizde başta Nevşehir ve Kayseri olmak üzere pomza rezervi ve işletmeleri bulunan illerdeki küçük işletmeler, başlangıçta bu işin çok karlı görünmesi ve talep yoğunluğu nedeniyle hiçbir politika belirlemeden ve kalite yatırımına girmeksizin ihracat işine girmişler, neticede ihracatçıların ülkemizde pek çok pomza üreticisinin ihracat talebi ile kendilerine başvurması, giderek bu anlamda kendi aralarında kıyasıya rekabet, ortak hareket, politikadan yoksun girişimler ve devletin bu gelişmelere ilgisiz kalması sonucunda birim fiyatlarda büyük düşüşler yaşanmıştır.
Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Kayseri Bims pomza madeni hakkında

Ülkemizde başta Nevşehir ve Kayseri olmak üzere pomza rezervi ve işletmeleri bulunan illerdeki küçük işletmeler, başlangıçta bu işin çok karlı görünmesi ve talep yoğunluğu nedeniyle hiçbir politika belirlemeden ve kalite yatırımına girmeksizin ihracat işine girmişler, neticede ihracatçıların ülkemizde pek çok pomza üreticisinin ihracat talebi ile kendilerine başvurması, giderek bu anlamda kendi aralarında kıyasıya rekabet, ortak hareket, politikadan yoksun girişimler ve devletin bu gelişmelere ilgisiz kalması sonucunda birim fiyatlarda büyük düşüşler yaşanmıştır

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Kayseri Bims web sitesine hosgeldiniz…

Bu web sitesi Kayseride bims sektoru hakkında bilgi vermek amacıyla kurulmustur.

Genel kategorisine gönderildi | 1 yorum